ADS


Breaking News

บล.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล ในงาน SET Awards 2018

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) โดย นางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ เข้ารับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล ( Best Securities Company Awards Retail Investors) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความโดดเด่นและมีคุณภาพทางการให้บริการในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์มีคุณภาพ ครอบคลุมและหลากหลาย รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน SCBS มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและนักลงทุนต่อไป  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ