ADS


Breaking News

Sakun C ร่วมกับ สวทช. จัดการประกวดออกแบบ EV Bus Innovation Design Contest 2018

บจก. สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  นำโดย นายวีระพล ไชยธีรัตต์ (แถวบนที่3จากขวา)  กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) และกรรมการบริหาร บจก. สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จัดการประกวดออกแบบ EV Bus Innovation Design Contest 2018 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบต่อไป ณ ห้องประชุม Auditrorium ชั้น1 ส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้