ADS

ADS

Breaking News

PTG รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) ในโอกาสได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หลังจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายภากร ปีตธวัชชัย (คนซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย