ADS


Breaking News

โนโวเทล สุวรรณภูมิแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงคมนาคม

เมื่อเร็วๆ นี้ คริสตอฟ เจอโฟรย์, ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตและพรรณพิมล วงศ์ทองศรี, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิที มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ, ปลัดกระทรวงคมนาคม ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงคมนาคม

จากภาพ (จากซ้าย) คุณพรรณพิมล, คุณชัยวัฒน์, มร. เจอโฟรย์และปัณณ์พัฒน์ ธรรมานุวัฒน์ – เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หน่วยงานราชการโรงแรมฯ