ADS

ADS

Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ขอเชิญแพทย์ไทย ร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ICAD 2018

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ EuroMediCom ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ หรือ International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่   22-24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (Centara Grand at Central World Hotel)  โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มาให้ความรู้พร้อมการสาธิตในสาขาด้านความงามและผิวหนังในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในหลาย ๆ หัวข้อ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง  สำหรับแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ ในงาน ICAD 2018 (International Congress of Aesthetic Dermatology) สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียด เพื่อตรวจสอบหัวข้อการบรรยาย รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-  716- 6857