ADS


Breaking News

แกร็บมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันรวม 1 ล้านบาท แก่ 3 มูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาส ในโครงการ ‘GrabFood for Good เพราะทุกจานคือการให้’

นางสาวสุวดี เฟื่องโคตร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์  แกร็บ ประเทศไทย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และนายมาร์โค โพลด์ ผู้อำนวยการ แกร็บฟู้ด ประเทศไทย (ลำดับที่ 3 จากขวา) พร้อมทีมงานและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่จากแกร็บ
มอบเงินบริจาคให้แก่ 3 มูลนิธิเด็กด้อยโอกาส
ในโครงการ ‘GrabFood for Good ทุกจานคือการให้

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของการพัฒนาประเทศ นอกจากการศึกษาที่มีคุณภาพ แล้ว เด็กๆยังควรได้รับโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้เติบโตและมีพัฒนาการพร้อมกับสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีเด็กอีกจำนวนมาก ที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงโภชนาการที่ดี เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ แกร็บ ประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ  ‘GrabFood for Good ทุกจานคือการให้โดยนำเงิน 10 บาทจากทุกๆ ออเดอร์ผ่านแกร็บฟู้ด นำไปมอบเป็นเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันตลอดทั้งปีให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสใน 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิแห่งประเทศไทย (บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยยอดบริจาครวมทั้งหมดที่ส่งมอบให้แก่มูลนิธิ รวมเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาท
C:\Users\wkumwong\Desktop\GRAB\GrabFood\GrabFood For Good (14).jpgC:\Users\wkumwong\Desktop\GRAB\GrabFood\GrabFood For Good (17).jpg

C:\Users\wkumwong\Desktop\GRAB\GrabFood\GrabFood For Good (2).jpg

พนักงานและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บฟู้ด ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ

โดยเมื่อเร็วๆ นี้  แกร็บ ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนที่ได้จากโครงการดังกล่าวแก่ตัวแทนมูลนิธิทั้ง 3 บ้าน โดยมีตัวแทนพนักงานจากแกร็บ ประเทศไทย   รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บฟู้ด ไปเยี่ยมน้องๆถึงมูลนิธิ พร้อมร่วมเล่นเกมส์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้องๆในบ้าน
นางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ   กล่าวว่า เด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของเรามีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 5 ปี ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ยากจนและไม่มีเวลาดูแล ทำให้ขาดปัจจัยและความพร้อมในการจัดหาอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนให้แก่เด็ก เราจึงให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องโภชนาการและพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก ดิฉันขอขอบคุณแกร็บและผู้ใช้แกร็บเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมสนับสนุนทางมูลนิธิ ให้เด็กๆได้อิ่มท้องในทุกวัน นับเป็นการตอกย้ำว่าภาคเอกชนไม่ได้ลืมองค์กรการกุศลและไม่ได้ลืมเด็กๆเหล่านี้ ผู้ที่จะเติบโตไปเป็นเสาหลักที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตได้
พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บฟู้ด ร่วมส่งความสุขให้กับน้องๆ
นายชัชช์ โภคผล พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ แกร็บฟู้ด กล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อการให้เพื่อให้น้องอิ่มๆท้องในครั้งนี้ รู้สึกว่าการทำงานของเรามีความหมายและเป็นประโยชน์กับผู้อื่น นับตั้งแต่ที่ได้มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ ผมรู้สึกมาโดยตลอดว่า แกร็บใส่ใจในการสร้างสังคมที่ดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงดูแลผู้ขับขี่ทุกคนเหมือนคนในครอบครัวแกร็บ และให้ความสำคัญกับพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง ผมหวังว่าในอนาคตผมจะมีโอกาสในการมีส่วนร่วมกับโครงการดีๆ แบบครั้งนี้อีกครับ
นางสาวสุวดี เฟื่องโคตร ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าว ในการดำเนินธุรกิจของแกร็บนั้น  สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ในสังคมในทุกส่วน เพราะเชื่อว่าสังคมจะเดินหน้าได้ ผู้ที่อยู่ในสังคมต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงมักจะสนับสนุนให้พนักงานของเรา พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ผู้ค้าและลูกค้าของเรามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ โครงการ ‘GrabFood for Good เพราะทุกจานคือการให้’  เป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงถึงพลังความดีจากชุมชนของแกร็บ   ทั้งนี้ ในอนาคต เราจะเดินหน้าค้นหาวิธีใหม่ๆ เพื่อคืนกลับให้สังคมและมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน
# # #
เกี่ยวกับ แกร็บ
แกร็บ (Grab) คือแพลตฟอร์ม O2O (Online to Offline) ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของลูกค้าในการเดินทาง รับประทานอาหาร ส่งของ รวมไปถึงชำระเงินผ่านมือถือและโมบายวอลเล็ต ซึ่งได้รับการเรียกใช้งานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แกร็บ เชื่อว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนควรได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล จึงได้ให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมการเดินทาง การรับส่งอาหาร การจัดส่งพัสดุสินค้า รวมไปถึงการชำระเงินผ่านมือถือและบริการทางการเงินต่างๆ ในปัจจุบัน แกร็บให้บริการใน 8 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม พม่าและกัมพูชา  สามารถอ่านและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grab.com