ADS


Breaking News

รมว.พน. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง มั่นใจ กฟผ.สามารถนำน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บางปะกง หน่วยที่ 3 ให้เดินเครื่องด้วยน้ำมันปาล์มดิบ โดยจะเริ่มทดสอบระบบภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 62 ตามแผนที่วางไว้
    ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พน.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตาม ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ให้เดินเครื่องด้วยน้ำมันปาล์มดิบ ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยดูพื้นที่บริเวณถังน้ำมันที่ใช้เก็บสำรอง น้ำมันปาล์มดิบ ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 และบริเวณท่าเรือรับ น้ำมันปาล์มดิบ พร้อมทั้งรับฟังแผนการดำเนินงานจากผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำให้มั่นใจได้ว่า กฟผ. มีการวางแผนงานที่ดี และมีทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าได้ตามที่วางไว้
ด้านนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าและแผนการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ให้เดินเครื่องด้วยน้ำมันปาล์มดิบ ว่า กฟผ. ได้ปรับปรุงระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงรับจ่ายน้ำมัน เช่น หัวจ่ายเชื้อเพลิง ( Burner ) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหน่วยที่ 3 ให้พร้อมใช้น้ำมันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน 50 : 50 โดยมีปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าเดือนละ 30,000 ตัน  ซึ่ง กฟผ. จะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ณ ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกง ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดหาจากเกษตรกรผู้ผลิตที่ลานเทและโรงสกัดขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่แหล่งผลิตที่สำคัญ เช่น จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เป็นต้น
สำหรับการขนส่งน้ำมันปาล์มดิบไปยังโรงไฟฟ้านั้น กฟผ. จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ใช้การลำเลียงทางเรือวันเว้นวัน ขนาดความจุลำละ 2 พันตัน นำขึ้นที่ท่ารับน้ำมันฝั่งศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นจะใช้รถบรรทุกขนาด 20 ตัน ขนส่งจากท่ารับน้ำมันฯ ไปที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยขนส่ง 3 ช่วงเวลา คือ 05.00 - 07.00 น. 09.00 - 16.00 น. และ 19.00 - 22.00 น.  
ทั้งนี้ กฟผ. จะเริ่มทยอยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 15 มกราคม 2562 และจะสิ้นสุดโครงการ ในเดือนกรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน