ADS


Breaking News

บ้านท่าศาลา หมู่ ๓ ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี “ตำนานเมืองเก่า เรื่องเล่ามณฑลท่าศาลา เฟื่องฟูการค้า พัฒนาวิสาหกิจชุมชน”

ประวัติความเป็นมา
ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรมจักสาน โดยมีวัดท่าศาลาเป็นศูนย์กลางชุมชน ทั้งชาวบ้านหมู่ ๓ ท่าศาลา หมู่ ๑ หนองหอย หมู่ ๒ เตาหม้อ และหมู่ ๔ ทุ่งสน ซึ่งในวันพระ ชาวบ้านจะมาร่วมทำบุญและเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาคนเฒ่าคนแก่จะพากันมาถือศีลที่วัด
วัดท่าศาลา
ประดิษฐานพระประธานที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งชาวบ้านได้ขุดพบท่อนไม้ตะเคียนทองที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินบ้านหนองหอย มีความยาวถึง ๑๓ วา หรือราว ๒๖ เมตร เมื่อนำมาไว้ที่วัด และมีชาวบ้านมาขอพรเรื่องโชคลาภ หากสมหวังดังที่ขอพร ชาวบ้านจะถวายชุดไทย และร่ายรำ
งานจักสาน
ต้นไผ่ที่นำมาเหลาเป็นเส้น สานเป็นภาชนะต่างๆ ใช้งานในครัวเรือน และวิถีเกษตรกร เช่น ตระกร้า กระจาด กระบุง ข้องดักปลา ฯลฯ ละเอียดพิถีพิถันด้วยด้วยลวดลายโบราณ และลวดลายร่วมสมัย ซึ่งแต่ละลายจะต่างกันไปตามภาชนะ อีกทั้งมีความแข็งแกร่งด้วยคุณสมบัติที่โดนน้ำทะเลได้ เพียงแค่ต้องผึ่งแดดให้แห้ง ก็จะใช้งานได้นานหลายปี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกรท่าศาลา
บนพื้นที่ ๓๒ ไร่ ของคุณมะลิ คันธีระ ที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษได้ทำการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ประกอบด้วยบ้านอยู่อาศัย     นาข้าวที่ปลูกข้าวพันธุ์ ๑๐๕ และพันธุ์ ๖๗ จากศูนย์ข้าวปราจีนบุรี รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ ๔ บ่อ เพื่อดำรงชีพ และทำการเกษตรในสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนพืชผัก ฯลฯ
อาหารท้องถิ่น
อาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบสดๆ “ลาบผักกูด” ผักที่ขึ้นตามป่าเขาและร่องสวน คัดยอดอ่อนปรุงรสยำ ใส่หมูสับและข้าวคั่ว “ไก่ต้มระกำ” ไก่บ้านปรุงรสต้มยำ ได้ความเปรี้ยวจากผลระกำ ขนมหวาน “บัวลอยมังคุด” นำเนื้อมังคุดสุกคลุกแป้งบัวลอย ปั้น และต้มกับกะทิสด โรยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน และยังมีแป้งจากดอกอัญชัญ และใบเตยด้วย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำมังคุดสกัด  น้ำลูกหม่อน หม่อนกวน  มังคุดกวน ท็อฟฟี่ถั่วลิสงกะทิสด  พริกไทยแห้ง เห็ดหลินจืออบแห้ง
กะปิเคยเจ้าหลาว  โลชั่นหม่อน สบู่เหลวเปลือกมังคุด   สบู่เปลือกมังคุด ยาหม่องเปลือกมังคุด

ข้อมูลติดต่อ
บ้านท่าศาลา หมู่ ๓ ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


คุณสุรีย์ จันทสิทธิ   โทร. ๐๘๐ ๖๓๑ ๗๖๘๘