ADS


Breaking News

บ้านปะตง หมู่ที่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี “จุดชมวิวเขาช้างหมอบ ประกอบอาชีพสวนลำไย ปวดเมื่อยรักษาได้นวดเท้าไฟ ไหว้พระใหญ่วัดแร่ มีมาแต่เก่าก่อนหินลาวา เป็นด่านหน้าศูนย์ราชการ”

ประวัติความเป็นมา
บ้านปะตง  หมู่ที่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ ๒๖,๐๐๐ ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ที่ชื่อว่าบ้านประตง เนื่องจากในอดีตมีพระเดินธุดงค์เดินผ่านมาและมาถึงในช่วงเวลาเที่ยงวันพอดีจึงเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า ปะตรอง คำว่า ตรอง เป็นภาษาเขมรแปลว่า  เที่ยง ภายหลังได้เพี้ยน เป็นคำว่า ตง และเรียกหมูบ้านนี้ว่า ปะตง
สถานที่ท่องเที่ยว
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาเป็นดินภูเขาไฟพื้นที่อุดมสมบูรณ์  มีจุดชมวิวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาวซึ่งอยู่บนเนินเขา มองเห็นพื้นที่ในตลาดปะตง  นักท่องเที่ยวและคนต่างพื้นที่นิยมมาถ่ายรูปและเช็คอินได้ ฝั่งตรงข้ามตลาดและหลังธนาคารกรุงเทพมีเนินเขาย่อม ๆ  มีถนนปั่นจักรยานชมวิว มีร้านกาแฟ ร้านอาหารเป็นจุดพักผ่อนอยู่บนเนินเขาและชมวิวได้ ๓๖๐ องศา
วัดเขาแร่
เป็นวัดที่มีศาลาขนาดใหญ่สวยงามอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวเขาและสวนลำไยรอบด้าน  มีองค์พระสังกัจจายน์และพระนอนขนาดใหญ่
วัดพิกุลรังสรรค์
เป็นวัดธรรมยุตที่บรรยากาศธรรมชาติสวยงาม  มีพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาประจำปี มีการประกอบพิธีทางศาสนา  เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
นวดเท้าไฟ
เป็นการนวดเท้าไฟแบบโบราณแก้อาการปวดเมื่อยและรักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกายแก้ปัญหาเรื่องเส้นและนวดผ่อนคลาย       ด้วยน้ำมันนวดกะวาน
จุดปั่นจักรยาน
เริ่มจากบนที่ว่าการอำเภอสอยดาวเป็นจุดชมวิวและเช็คอินเป็นจุดสตาร์ทเริ่มปั่นจักรยานบนที่ว่าการอำเภอ  ลงมาทางรีสอร์ทธนวรรณและร้านไข่มุกทานอาหารประจำท้องถิ่น ได้แก่ ต้มไก่กระวาน ผัดเผ็ดกระวาน แกงจืดลําไย  น้ำพริกผัดกระวาน พร้อมผักครบชุดบัวลอยลําไย สมุนไพรหลากสี ฟังการบรรยายเส้นทางท่องเที่ยวสอยดาวและเรื่องราวของหมู่บ้าน  ประเพณีความเชื่อประวัติศาสตร์และแวะชมวิวตามจุดชมวิว ๕ จุด
ผลิตภัณฑ์
น้ำพริกปลาร้ากระวาน  น้ำลำไยอัญชัน ไวน์ลำไยกระเจี๊ยบ  ไวน์ลำไย น้ำลำไยมะนาว น้ำพริกผัดกระวาน  น้ำพริกปลาสลิดกระวาน น้ำลำไยกระเจี๊ยบ น้ำลำไยดอกคำฝอย  แกงกรอบแก้วกระวาน
ข้อมูลติดต่อ
บ้านปะตงหมู่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

คุณธีรศักดิ์   โทร. ๐๙๐ ๓๙๕๘ ๑๕๗   คุณหมู โทร. ๐๙๒ ๘๔๕ ๔๖๓๕