ADS


Breaking News

บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี “บ่อน้ำพุขึ้นชื่อ เลื่องลือสวนลำไย สุขใจเขาชวัง”

ประวัติความเป็นมา
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โป่งน้ำร้อน”  นั้นมาจาก บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นมี สภาพพื้นที่ดินเป็น“โป่ง” (โป่งคือ พื้นดินที่เป็นแหล่งเกลือแร่ สัตว์ป่ามักชอบไปเลียกินโป่งเป็นอาหาร) และบริเวณใกล้เคียงกันมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน  ชาวบ้านจึงเรียกรวมกันว่า “โป่งน้ำร้อน”
วัดเขาชวัง
ชื่อวัดเขาชวัง ได้มีความคิดริเริ่มมาจากชื่อของหวาย เขาลูกนี้จะมีหวายขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คนโบราณเรียกหวายจำพวกนี้ว่า “หวายชวัง” และกลายเป็นชื่อวัดตามชื่อหวายที่คนโบราณเรียก ต่อมาพระอธิการหนูทอง หาสจิตโต เจ้าอาวาสวัดเขาชวัง มีแนวความคิดต้องการสร้างโบสถ์ไม้ จึงว่าจ้างช่างแกะสลัก มาทำการแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติ นักษัตร ๑๒ ราศี เรื่องราวตามวรรณคดีพระเวสสันดรชาดก และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณ กลายเป็นวัดที่มีงานสถาปัตยกรรมไม้ที่งดงามโดดเด่นวัดเดียวในภาคตะวันออก
พระหยก
หยกเป็นหินล้ำค่า ทั้งทางจิตใจ และความเชื่อของชาวจีน ที่วัดเขาชวังมีพระประธาน ที่สร้างจากหยกสีขาว องค์เปล่งประกายด้วยเนื้อหยกสีขาวนวล สีหน้างดงามและเปี่ยมด้วยเมตตา และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
พระบรมสาทิสลักษณ์ ร.๑๐ ประดับพลอย
จันทบุรีเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ามีฝีมือเรื่องงานพลอย ท่านเจ้าอาวาส วัดเขาชวัง จึงได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างพระบรมสาทิสลักษณ์ ร.๑๐ ที่ประดับด้วยพลอยขึ้น
บ่อน้ำพุร้อน
ในอดีตมีบ่อน้ำพุร้อนทั้งหมด ๓ บ่อ ปัจจุบันธรรมชาติได้เปลี่ยนไปจึงทำให้บ่อเหลือเพียง ๒ บ่อ เดิมสถานที่แห่งนี้ดำเนินการโดยเอกชนและก็ถูกทิ้งร้างต่อมาทางเทศบาลโป่งน้ำร้อนในเข้ามาดูแลและพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ให้กลับมาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวจันทบุรีอีกครั้ง บริเวณบ่อน้ำพุร้อนเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆได้แก่ อ่างแช่น้ำแร่ ๒ บ่อ
และห้องนวดแผนไทย ธารน้ำพุร้อน และลานเล่นน้ำพุ และห้องอบซาวน่า ๘ ห้อง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเอกชนไว้คอยให้บริการอยู่ด้านนอก ทั้งลานจอดรถที่ก็สะดวกสบายบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เปิดให้บริการแช่น้ำผ่อนคลายทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ฟาร์มไส้เดือนและปุ๋ยหมัก
อีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำมาต่อยอดทางการเกษตร เช่น การขยายพันธุ์ไส้เดือน มูลไส้เดือนนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยชีวภาพมากกว่าปุ๋ยเคมี อีกทั้งฟาร์มไส้เดือนแห่งนี้ยังถือเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงอีกแห่งหนึ่งภายในมีทั้งการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและรวมถึงการเพาะกล้าต้นไม้เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์
น้ำสมุนไพร  สมุนไพรป้องกันยุง  น้ำมะพร้าวเผาสูตรโบราณ  น้ำผลไม้ สบู่ผสมเห็ดเยื่อไผ่  ถ่านรักษ์โลก ไข่เค็มสมุนไพร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำหมักมูลไส้เดือน  แคร่ไม้ไผ่
ข้อมูลติดต่อ
บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

คุณศิริพร  สรณะ โทร. ๐๘๖ ๐๗๘ ๗๗๑๒