ADS


Breaking News

ATSI แถลงข่าวจัดงาน “Thailand Software Fair 2018”

จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) (ที่3จากขวา)  นางสาวยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) (ที่2จากซ้าย) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้วิสัยทัศน์ ในงานแถลงข่าว “Thailand Software Fair 2018 ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower (CyberWorld) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย คุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือเอสเอ็มอี ดีแบงค์) คุณเจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คุณปัญจะ อมรธราธร Enterprise Product Marketing Manager บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมในงานแถลงข่าวด้วย