ADS


Breaking News

ชับบ์ แต่งตั้ง แองเจล่า ฮันเตอร์ นั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 27 พฤศจิกายน 2561  ชับบ์ ประกาศแต่งตั้ง แองเจล่า ฮันเตอร์ ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล
คุณแองเจล่าจะเข้ามาบริหารจัดการการดำเนินงานของ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความคุ้มครองและความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งนี้ คุณแองเจล่าจะรายงานตรงต่อคุณชุนเชียง ลี  Chief Operating Officer, Chubb Life

คุณชุนเชียงกล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แต่งตั้งคุณแองเจล่า ในตำแหน่งผู้นำของ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย จากประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารหลายส่วนงานทั้งในธุรกิจประกันภัยและสถาบันการเงิน กอปรกับความสามารถในการทำงานที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก การนำระบบดิจิทัลมาช่วยในการดำเนินงาน รวมถึงการผลักดันธุรกิจให้เติบโตและสร้างผลกำไร  ทั้งนี้ คุณแองเจล่าจะเป็นผู้นำซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย”
ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับ ชับบ์ ไลฟ์ คุณแองเจล่าเคยทำงานที่บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ในประเทศสิงคโปร์ โดยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและประธานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดและดิจิทัล ทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สำคัญๆ อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ และประกันควบการลงทุน โดยก่อนหน้านี้ คุณแองเจล่ายังเคยดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงให้กับสถาบันการเงินในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอีกด้วย


เกี่ยวกับ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย
ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท  ชับบ์ สำหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ์ ดำเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน บริษัทนายหน้า ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://life.chubb.com/th


เกี่ยวกับ ชับบ์
ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับประกันภัย ชับบ์ นำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ชับบ์ ยังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน  มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index ชับบ์ มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า 31,000 คนทั่วโลก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.chubb.com