ADS

ADS

Breaking News

สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ”

สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ”  ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกภายใต้ “โครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) โดยมีเป้าหมาย 125 ล้านบาท เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน  รวมทั้งเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาทรัพยากรของประเทศชาติ ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อายุยืนยาว ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก “นายแผน วรรณเมธี” เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการจัดงานฯ พร้อมด้วย “ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรงค์ เหรียญประยูร” ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด/ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน และ “นางสายสม วงศาสุลักษณ์” คณะกรรมการอำนวยการ เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย มาร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ติดตามรายละเอียดการสมัครวิ่งเพิ่มเติม ได้ที่ www.thaiticketmajor.com