ADS


Breaking News

บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ ทำบุญรับเรือใหม่ วี.แอล.20

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (คนที่ 3 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีทำบุญรับเรือใหม่ วี.แอล.20 ซึ่งมีน้ำหนักบรรทุก 5,578 เดทเวทตัน โดยมี พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ อู่อาชิม่า เมื่อเร็ว ๆ นี้