ADS


Breaking News

ถึงเวลาขยับขับเคลื่อนสื่อไทยผ่าน 26 โปรเจ็กต์สุดสร้างสรรค์ ในมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2560

     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) จัดมหกรรมแสดงผลงาน ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนฯ ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ พัฒนาพร้อม ขับเคลื่อนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสังคมยุคใหม่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2561 ตั้งแต่ 13.00-21.00 น.และในวัน เสาร์ที่ 15 ก.ย. 2561 ตั้งแต่ 10.00-16.30 น. ณ พื้นที่โถงและห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
     ชวนทุกคนในครอบครัวมาสนุกคิดสนุกจินตนาการไปกับผู้ผลิตสื่อฯ เชิงสร้างสรรค์ สองวัน เท่านั้น! ที่คุณจะได้ชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานของสื่อที่ได้รับการสนับสนุนทุนฯ ประจำปี 2560 จากผู้ผลิตสื่อฯ 26 โครงการหลากหลายสาขา พร้อมร่วมฟังเสวนา “เขย่า ขยับ ขับเคลื่อนสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย” โดย คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ คุณเทพชัย หย่อง พญ.พรรณพิมล วิปุลากร คุณภัทรจารี นักสร้างสรรค์ (ย่านิตผึ้งน้อย) และคุณชมัยพร บางคมบาง
    ินอกจากนี้ ยังสนุกกับการรับชมแอนิเมชั่นจากกันตนาฯ ในชุด “คน สัตว์ สิ่งของ เดอะซีรีย์” การแสดง “Line Dance จังหวะใหม่วัยเก๋า” และ “หนังตะลุง มุ่งสู่เยาวชน” เพลินใจไปกับการแสดง ดนตรี “ฮักฮอมทำนองแพร่” จากวงกาสะลอง และการขับซอล้านนา พร้อมเวิร์คชอปสนุกๆ อีกเพียบ อาทิ วาดการ์ตูน หนังตะลุงเด็ก การทำเว็บไซต์ และเวิร์คชอปสุดน่ารักจากกลุ่มผึ้งน้อยพร้อมเพลินใจ ไปกับมหรสพพื้นบ้านที่ร่วมสืบสานและปลูกฝังแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับคน รุ่นใหม่
     ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อช่วย สนับสนุนผู้ผลิตสื่อฯ ในทุกภาคส่วนของไทย ให้กลายเป็นสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์ และปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง!