ADS

ADS

Breaking News

การบินไทยต้อนรับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

     วันนี้ (วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ให้กับนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานการบินไทย ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย