ADS


Breaking News

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นปีที่ 25

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดยนายอาสา สารสิน (ตรงกลาง) ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ คือ นายชินจิ ซาซากิ (ที่ 2 จากขวา) และ นายเรียวจิ อันโด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย ตลอดจนเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ  อันสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 25 ปีของกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 420 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,222,000  บาท โดยพิธีจัดขึ้น ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ