ADS


Breaking News

กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2561 "ร่วมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม"

     สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2561 "ร่วมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม" โดยมี ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง "ภาวะสมองเสื่อมของทั่วโลกและไทย ยุค 4.0" ซึ่งภายในงานยังมีการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ผ่านหนังสั้นและร่วมแชร์ความคิดเห็นจากผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล