ADS


Breaking News

ฮิตาชิ เปิดโฉม IoT แพลตฟอร์ม “Lumada” และโซลูชั่นส์ดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางสังคมในประเทศไทย

     กรุงเทพฯ 18 กันยายน พ.ศ.2561 –บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) และ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด จัดแสดงนวัตกรรมอัจฉริยะ รวมถึง IoT แพลตฟอร์มจากฮิตาชิ “Lumada” ในงานประชุมนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (Hitachi Social Innovation Forum – HSIF) 2561 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 ที่ กรุงเทพฯ โดยงานประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างโซลูชั่นส์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย   
     ภายใต้แนวคิดหลัก “Illuminating Thailand 4.0” งานประชุมยังมีการนำเสนอที่เจาะลึกของ โซลูชั่นส์จากศูนย์ Lumadaประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งใหม่ (“ศูนย์ Lumada”) ซึ่งสามารถสนับสนุนโรงงานอัจฉริยะ ระบบลอจิสติกส์ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแก่ลูกค้าทั่วประเทศ งานประชุมที่มีระยะเวลาหนึ่งวันมีเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโซลูชั่นส์ที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตของเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
    นอกจากการนำเสนอจากผู้นำทางความคิดชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชน งานประชุมนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ หรือ HSIF ครั้งนี้ ยังจัดแสดงโซลูชั่นส์จากศูนย์ Lumadaประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรก รวมทั้งโซลูชั่นส์อัจฉริยะจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การพัฒนาเมือง การดูแลสุขภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
     งาน HSIF เป็นงานสำคัญระดับโลกของฮิตาชิ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ต่อธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมทั่วทุกภูมิภาค
     นายโตชิอากิ ฮิกะชิฮาระ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮิตาชิ กล่าวว่า “สำหรับฮิตาชิ ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญ และเราได้วางเป้าหมายลงทุนด้านการผลิตสำหรับพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงตลาดไทย การเปิดตัวศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการจะช่วยให้เราเร่งการสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ดิจิทัลในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความสามารถในการผลิตนวัตกรรมในภาคการผลิต ลอจิสติกส์ พลังงานและการขนส่ง” 
     ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์ Lumada แห่งแรกของฮิตาชิซึ่งเกิดขึ้นจากความสำเร็จในการนำการพัฒนา IoT โซลูชั่นส์มาจาก ญี่ปุ่น จีน และ สหรัฐอเมริกาศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีซึ่งได้เปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 17 กันยายน ด้วยเทคโนโลยี Lumada ซึ่งเป็น IoTแพลตฟอร์มจากฮิตาชิ ศูนย์ดังกล่าวจะถ่ายทอดความรู้ที่ล้ำสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เกิดการปฏิบัติงานอัจฉริยะ และสร้างความก้าวหน้าและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย 
     นายโยชิโตะ โคดะมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราได้สานต่อการสนับสนุนประเทศไทยสำหรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการจัดตั้งศูนย์ Lumadaประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี IoTเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรไทย ก่อให้เกิดกระบวนการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และยกสถานะของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับแนวหน้าของห่วงโซ่คุณค่าด้านเศรษฐกิจ”
     ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างแนวทางเชิงพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะและเศรษฐกิจเชิงคุณค่า ฮิตาชิจะยังคงร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในประเทศต่อไป

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด 
     บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฮิตาชิ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ บริษัทมีสำนักงานกระจายอยู่ในประเทศกลุ่มอาเซียน7 ประเทศ คือ มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และให้ความสำคัญกับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม ฮิตาชิ เอเซีย และบริษัทในเครือนำเสนอระบบข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและระบบอุตสาหกรรม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรในการก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่มีความสามารถระดับสูง ระบบยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอื่นๆ ในหลายรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ เอเซีย สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ https://www.hitachi.com.sg.

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด 
     บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม โดยผสมผสานเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตภัณฑ์/ระบบ เข้าด้วยกัน รายรับตามบัญชีงบประมาณของบริษัทเมื่อปีงบ 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561) คิดเป็นจำนวน 9,368.6 พันล้านเยน (88.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) กลุ่มฮิตาชิคือหุ้นส่วนนวัตกรรมในยุค IoTและมีพนักงานประมาณ 307,000 คนทั่วโลก จากการสร้างสรรค์ร่วมกับลูกค้า ฮิตาชินำเสนอธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลายแขนง ทั้งด้านไฟฟ้า/พลังงาน อุตสาหกรรม/การกระจาย/น้ำ การพัฒนาเมือง การเงิน/โครงสร้างทางสังคม/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.hitachi.com