ADS


Breaking News

“เก็ท” ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018

กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2561 – ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา, รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย และผู้บริหารและข้าราชการระดับสูง ให้เกียรติและให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธของ “เก็ท” ในงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018 โดยมีทีมผู้บริหารของ “เก็ท” นำโดย นายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับเพื่อแนะนำเกี่ยวกับบริษัทฯ และจุดมุ่งหมายในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติแวะชมบูธของ “เก็ท” ที่งานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018
จากซ้าย – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจเพย์เมนต์ นายประภากร ลิปิกรณ์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นายอดิศร กาญจนวรงค์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด นายก่อลาภ สุวัชรังกูร ที่บูธของ “เก็ท” ณ งานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018


“เก็ท” แอพพลิเคชั่นแบบออนดีมานด์ที่ให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์วินและส่งของ รวมถึงบริการหลากหลายในอนาคต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโกเจ็ก (GO-JEK) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018 และถือเป็นครั้งแรกที่ “เก็ท” มีโอกาสแนะนำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในสาธารณะ โดย
งานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018 จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทย
รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของ “เก็ท” ณ งานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018
จากซ้าย – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจเพย์เมนต์ นายประภากร ลิปิกรณ์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นายอดิศร กาญจนวรงค์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด นายก่อลาภ สุวัชรังกูร ที่บูธของ “เก็ท” ณ งานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018

ในงาน “เก็ท” ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ รวมถึงนำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกจากโกเจ็กเข้ามาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมงานหลายพันคนได้ร่วมกิจกรรม และ “เก็ท” ยังได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสมัครเทสเตอร์ที่สนใจทดลองใช้แอพเวอร์ชั่นเบต้าของ “เก็ท” ที่บูธอีกด้วย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมชมงาน โดยนี่ถือเป็นเวอร์ชั่นก่อนที่จะมีการปล่อยแอพจริง โดยผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะมีโอกาสได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นก่อนใครในกรุงเทพฯ และเพื่อช่วยให้ฟีดแบ็คกับเก็ทเพื่อให้ “เก็ท” สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตอบโจทย์คนไทย
ในงาน มีนักเรียนมากมายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่บูธของ “เก็ท” ซึ่งมีทั้งการทดลองเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน VR (Virtual Reality) และอีกมากมาย


โดยผู้ที่สนใจ ยังสามารถเข้าชมบูธของ “เก็ท” ในงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2561 หรือเข้าชมเวบไซต์ของ “เก็ท” ได้ที่ www.getthailand.com