ADS

ADS

Breaking News

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนฯ-กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018”

     มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018” เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 (ฝั่งถนนอรุณอัมรินทร์) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ สร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึง “โรคกระดูกพรุนภัยเงียบใกล้ตัว” พร้อมวิถีป้องกันโรคกระดูกพรุน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยการดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมและอออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีในระยะยา