ADS


Breaking News

สค. เชิญ ชิม ช้อป ชม มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง

     งานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศ กว่า 200 ร้านค้า พร้อมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการประเด็นความรุนแรงและวิชาการของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาความรุนแรง ในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อลดความรุนแรงในสังคม และการประกวดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี ณ Hall 4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี