ADS

ADS

Breaking News

คึกคัก ล้นหลาม “Air Force Run 2018 วิ่งเฉียดฟ้า พิชิตยอดดอยอินทนนท์' ตอบรับดีเกินคาด

กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศล
เพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
     ในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๙ น. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งมหากุศล Air Force Run 2018 ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล(นะ-พะ-เม-ทะ-นี-ดน)  และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ(นะ-พะ-พน-พู-มิ-สิ-ริ) ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
   กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) จัดกิจกรรม Air Force Run 2018 เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุน "มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ" ในการทำนุบำรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุฯ ให้มีความสวยงาม ทรงคุณค่า และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาติสืบไป นอกจากนี้ยังนำรายได้สมทบมูลนิธิเพื่อคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิผู้พิทักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน หันมาสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย
     สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศที่จัดกิจกรรมการวิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นการวิ่งทางชัน ซึ่งจุดเส้นชัยอยู่สูงสุดแดนสยาม คือ ยอดดอยอินทนนท์ ผู้ร่วมกิจกรรม จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นานาพันธุ์ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตลอดจนความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการแข่งขันแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภท Super Mini Marathon ๑๖ กิโลเมตร เส้นทางเริ่มต้น ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.๓๑ สิ้นสุดที่สถานีรายงานดอยอินทนนท์ และ ประเภท Fun Run ๕ กม. เส้นทางเริ่มต้น ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สิ้นสุดที่สถานีรายงานดอยอินทนนท์
   โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๒,๘๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีนายทหาร ศิลปิน ดารา มาร่วมวิ่งมหากุศลในครั้งนี้ อาทิ พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว (ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วยซีล), พันเอก วันชนะ  สวัสดี, นาวาอากาศเอก จงเจต  วัชรานันท์, สุพจน์  จันทร์เจริญ, กริช  หิรัญพฤกษ์ เป็นต้น
     ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล ยังสามารถบริจาคได้ทาง

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ชื่อบัญชี “มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ” หมายเลขบัญชี ๐๕๗-๒-๑๗๓๓๗-๕

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ 

ชื่อบัญชี “มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ” หมายเลขบัญชี ๐๖๕-๐-๓๙๕๙๔-๘