ADS


Breaking News

กฟน. เปิดรับเสื้อพร้อม BIB งานวิ่ง “60th MEA Smart Run Smart Metro 2018”

     ​วันนี้ (15 กันยายน 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานมอบเสื้อวิ่งพร้อม BIB ให้แก่นักวิ่งในมหกรรมการวิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี “60th MEA Smart Run Smart Metro 2018” โดย กฟน. ได้กำหนดให้นักวิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว รับเสื้อวิ่งพร้อม BIB ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. โดยมีนักวิ่งเดินทางมารับเสื้อวิ่งและ BIB ดังกล่าวเกือบ 2,000 คน ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต
     สำหรับผู้ที่เดินทางมารับเสื้อวิ่งและ BIB ในครั้งนี้ จะต้องนำอีเมล์ยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการชำระเงินแล้ว ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No. การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไปรับแทนนักวิ่งท่านอื่น ผู้รับแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชนของตน พร้อมอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับเสื้อวิ่งและ BIB
     มหกรรมการวิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี “60th MEA Smart Run Smart Metro 2018” จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 04.00-08.00 น. มีจุดปล่อยตัวที่บริเวณหน้าอาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย วิ่งผ่านเส้นทาง ถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิทเป็นหลัก โดยแบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Fun Run : 6 กิโลเมตร จะวิ่งเส้นทาง อาคารวัฒนวิภาส เขตคลองเตย - รัชดาภิเษก - สุขุมวิท - ถนนดวงพิทักษ์ - อาคารวัฒนวิภาส เขตคลองเตย (วิ่งอ้อมสวนเบญจกิติ) ประเภทนี้จะรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 500 คน และประเภท Mini Marathon : 10.5 กิโลเมตร จะวิ่งผ่านเส้นทาง อาคารวัฒนวิภาส เขตคลองเตย - รัชดาภิเษก - สุขุมวิท - ผ่านอาคารการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต - เข้าสู่ถนนพญาไท - ถนนพระราม4 - วิ่งผ่านสวนลุมพินี - อาคารวัฒนวิภาส เขตคลองเตย ประเภทนี้จะรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 1,500 คน  ทั้งนี้ เงินรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 800,000 บาท กฟน. จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป
กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต
Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |
/////////////////////
▶️ Website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/4007
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2353692301324560/
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1040798581488181250
▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=26991