ADS


Breaking News

ครบรอบ 31 ปี รพ พญาไท2 เปิดโครงการเพื่อสังคม Alarm Center กู้ชีวิต ฟื้นคืนชีพ นำความรู้สู่ประชาชน

     พิธีเปิดงานครบรอบ 31 ปี รพ.พญาไท2 พร้อมเปิดโครงการกู้ชีวิตฟื้นคืนชีพนำความรู้สู่ประชาชน โดยมี (ซ้ายไปขวา) พล.ต.ต. ขวัญตา  เจษฏานนท์ , คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือรพ.พญาไท-เปาโล และ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการรพ.พญาไท2 , คุณเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหาร บ.ศรีตรังแอโกรอินทรี จำกัด(มหาชน)

     ได้รับเกียรติจากคุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือพญาไท-เปาโล นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท2 พล.ต.ต.สุรเชษฐ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว คุณเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหารบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ให้เกียตริร่วมเปิดงานและฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้แก่นายตำรวจกว่า 50 นายจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
เพราะ วินาที คือชีวิต..
#อย่าปล่อยให้ป่วย #FirstAids
#CPR #Trauma #Center
#centerofexcellence
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพ ศิริรัตน์ จิตรภักดี กำลังฝึกหัดสาธิต ให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.ทท ดูและฝึกพร้อมอยู่ในความดูแลของ นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการรพ.พญาไท2
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล รองผบช.ทท ลงมือปฏิบัติตาม พยาบาล ศิริรัตน์ จิตรภักดีวิชาชีพ ที่ได้แนะนำฝึกสอน โดยได้รับการดูแลจาก นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท2
(จากซ้าย) นายวรายุทธ ศรีสุขเจริญพร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการรพ.พญาไท2 , พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล รองผบช.ทท , คุณเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหารบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ น.ส.พัชรียา กล่ำกล่อมจิตร์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์