ADS


Breaking News

ฟิลลิปประกันชีวิต สัมมนาผู้บริหารงานขายทั่วประเทศ

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติเปิดงาน สัมมนาผู้บริหารงานขายกลางปี 2561 (Midyear Conference 2018) ภายใต้คอนเซปต์ “The Born To Win” แก่ผู้บริหารงานขายทั่วประเทศ  พร้อมรับนโยบายและแนวทางผลิตผลงานสู่เป้าหมาย  โดยมี ปีเตอร์ ฟู  กรรมการบริหาร และชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย และ CAO ให้การต้อนรับณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจรมากกว่า 40 ปี ครอบคลุมกว่า 16 ประเทศทั่วโลก