ADS


Breaking News

โอกิลวี่กรุ๊ป ตั้ง “นพดล ศรีเกียรติขจร” เป็นประธานร่วม เสริมความแกร่ง ด้านบริการใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ รักษาตำแหน่งผู้นำวงการต่อเนื่อง

โอกิลวี่ กรุ๊ป ในประเทศไทยประกาศแต่งตั้ง นพดล ศรีเกียรติขจรเป็นประธานร่วม (Co-Chairman) กับนางพรรณี ชัยกุล ประธานโอกิลวี่ กรุ๊ป ในประเทศไทย ผลักดันการขับเคลื่อนเอเจนซี่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการสื่อสารการตลาดของไทยในยุคที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในแวดวงสื่อดิจิทัล
นางพรรณี ชัยกุล ประธาน โอกิลวี่ กรุ๊ป ในประเทศไทย เปิดเผยว่า การแต่งตั้งคุณนพดลครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนของโอกิลวี่ กรุ๊ป หลังจากการปรับโฉมและโครงสร้างองค์กรทั่วโลก ที่มีความสร้างสรรค์เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ในฐานะประธานร่วมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ (Chief Creative Officer) ที่อยู่เบื้องหลังงานโฆษณาหลายชิ้นที่ได้รับรางวัลระดับโลกตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา คุณนพดลจะรับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ (Modern Marketing Offer) ที่เน้นความสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล  การทำธุรกิจออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำดาต้ามาใช้ในการสร้างคอนเทนท์ที่ดีมีประสิทธิภาพ (Data Content Technology) การสื่อสารการตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automated Marketing) การสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้บริโภคทำกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ (Customer Engagement)  เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จได้อย่างดีในยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ช่วยให้โอกิลวี่ กรุ๊ป มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและรักษาความเป็นผู้นำในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง
ก่อนหน้านี้ นายนพดลดำรงตำแหน่ง รองประธานกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ในประเทศไทย มีบทบาทในการสนับสนุนผู้บริหารของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาคอนเทนท์ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสื่อ พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับข่าวสาร และการแข่งขันในวงการโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง Social@Ogilvy ที่รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อออนไลน์ การก่อตั้ง Ogilvy Branded Entertainment ซึ่งผลิตคอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆ ที่แปลกใหม่น่าติดตาม เพื่อสร้างแบรนด์ที่ทรงพลัง ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม และความยาวของมีเดีย ที่นอกเหนือจากงานโฆษณาในปัจจุบัน
นายนพดลเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative Director) บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ (Executive Creative Director) เมื่อปีพ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย (Group Executive Director) ในปี พ.ศ. 2552 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายครีเอทีฟ (Chief Creative Officer) ในปีพ.ศ. 2555 และรองประธานกลุ่มโอกิลวี่ ในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2558 รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดระดับโลกมาแล้วทั้งคานส์ วันโชว์ (One Show) และดีแอนด์เอดี (D&AD)