ADS


Breaking News

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ เดินหน้ามอบทุน โครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”

เดินทางมาใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว สำหรับโครงการ สานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 รายที่มี ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสนับสนุนบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เดินหน้ามอบสมุดจดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) จำนวน 13,000 เล่ม ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้แจกจ่ายแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อเสริมความรู้พื้นฐาน เตรียมวางแผนการรักษา และรับมือกับโรคได้อย่างถูกต้อง โดยตั้งเป้าหมายลงพื้นที่มอบให้ รพ. ทั่วทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวน 13 แห่งด้วยตนเอง ภายในไตรมาสที่ 3/2561 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าชื่นชมและยินดีมากๆ