ADS


Breaking News

แพทย์สมาคมแพทยผิวหนังฯ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร โดย มีนางวันทนีย์  วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “สำนักอนามัยห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแค 2” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28   กรกฏาคม 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการผู้สูงอายุและทำการรักษาโรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ นำโดย ผศ. พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์, ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สังคาลวณิช , รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน, พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล, พญ.สุวรรณา  เจริญพุทธคุณ, พญ.นิรมล วัชระรังษี, พญ.นภัทร ภูมิรัตน และพญ.บุราลักษณ์ อภิวงศ์สุวรรณ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2