ADS


Breaking News

ซีพีเอฟผนึกกำลังจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

     ซีพีเอฟรวมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 ผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟทั่วโลกพร้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และซีพีเอฟในประเทศไทยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยสถานประกอบการ โรงงาน และฟาร์มทั่วประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชน ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10  บริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ในพื้นที่ที่สถานประกอบการ หรือฟาร์มบริษัทตั้งอยู่
     โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" กับสำนักงานเขตหนองจอก ช่วยกันพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง ทำความสะอาดคลอง สภาพแวดล้อมชุมชน โรงเรียน และวัดตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์  เช่นเดียวกับ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ มหาชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด พร้อมกับชุมชนตำบลร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้สะอาดสวยงามขึ้น
     ขณะที่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี ผู้บริหาร จัดกิจกรรม “CP มื้อนี้เพื่อน้องปี 7” ให้นักเรียนของ โรงเรียนวัดโคกสังข์ประชานุกูล อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วห้องน้ำ ติดตั้งปรับปรุงระบบแสงสว่างให้โรงเรียน และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

     ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซีพีเอฟ ร่วมกับอำเภอพนมสารคาม และหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า นำชาวพนมสารคาม เกษตรกรและชาวชุมชนหนองหว้าปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

     สำหรับซีพีเอฟในจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บริหารและพนักงาน ของฟาร์มจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนควบคู่กัน