ADS


Breaking News

โบวี่ อัฐมา มุ่งสายธรรมะเต็มตัว พลิกบทบาทสู่นักวิทยากรธรรมในโครงการ “เด็กธรรม นำไทย”

หลังจากที่อดีตนักแสดงสาวเซ็กซี่อย่าง โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ได้เคยประกาศหันหน้ามุ่งมั่นในสายธรรม ประกาศพักงานถ่ายแบบเซ็กซี่ยาว ยอมรับยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งทำให้ตัวเองมีความเรียบร้อยและมีความสุขมากขึ้น และพึงพอใจในการปฏิบัติตัวตามทางสายกลาง ล่าสุด สาวโบวี่ยังคงเดินหน้าในสายพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้พลิกบทบาทสู่วิทยากรธรรมะหรือผู้บรรยายหลักพระพุทธศาสนาให้แก่ เยาวชนในโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการผนึกกำลังของ 3 องค์กรชั้นนำ คือ   ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้ง ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หลักธรรมะ หล่อหลอมพฤติกรรม พัฒนา จิตใจ ฝึกฝนให้เป็นผู้นำและเป็นเยาวชนต้นแบบนักถ่ายทอดคุณธรรม - จริยธรรม สู่เพื่อนเยาวชนโดยรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ
สำหรับโครงการเด็กธรรม นำไทย เป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศที่มีความสนใจ พัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมะ มีความใฝ่ฝันอยากทำงานเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็น 50 เยาวชนที่จะเข้าค่ายกิจกรรมอบรม 2 วัน 1 คืน โดยเยาวชนทั้ง 50 คนจะได้เรียนรู้เข้าใจหลักธรรมะพร้อมได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักธรรมนำชีวิต จากวิทยากรผู้เป็นต้นแบบและนำธรรมะสู่ชีวิตจนเห็นผลจริง โดยหนึ่งในนั้นคือ โบวี่ หรือนางสาวอัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดาราผู้พบเส้นทางแห่งความสุขโดยยึดหลักเส้นทางธรรม รวมถึง (ครูซุปเค) นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง และ (น้องเบส) ด.ช.ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ทศชาติชาดก เป็นต้น พร้อมได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยทั้ง 50 เยาวชนที่ผ่านการอบรม จะได้รับโจทย์เพื่อคัดเลือกให้เป็น10 ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมพร้อมรับทุนการศึกษาและร่วมกันตั้งปณิธานต่อยอดสร้างเครือข่ายเด็กธรรม นำไทยแก่เพื่อนเยาวชนในสถานศึกษาของตนเองต่อไป
ซึ่งสาวโบวี่ได้กล่าวเสริมว่า “ครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ที่จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการดีๆเพื่อส่งเสริมหลักธรรมซึ่งนับเป็นความสุขที่แท้จริงในชีวิต โดยโครงการเด็กธรรม นำไทย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ -  31 กรกฎาคม”
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ เด็กธรรม นำไทย หรืออีเมลล์ Dektham711@gmail.com และ โทรศัพท์ 08-5441-5544