ADS

ADS

Breaking News

คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปักกิ่ง จัดงาน "เมืองปักกิ่งมนต์เส่ห์ แห่งมิตรภาพบนเส้นทางสายไหม" หวังเชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยเยือนดินแดนอารยธรรมที่มีความทันสมัย

ปักกิ่ง เมืองเก่า
วัฒนธรรมของเมืองปักกิ่ง
ปักกิ่งเมืองใหม่
แฟชั่นที่ปักกิ่ง