ADS


Breaking News

บล.ธนชาต จัดงาน Thanachart Bank Day 2018 บรรยายพิเศษ EEC ศักยภาพการเติบโตของประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Thanachart Bank Day 2018 สำหรับนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำ 12 แห่งเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บรรยายในหัวข้อ “EEC in Progress” ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีผู้บริหารกลุ่มธนชาต นำทีมโดย นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นางอัศวินี ไตลังคะ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) นางสาวพิมพ์ผกา นิจการุณ     (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และนายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ร่วมงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อเร็วๆ นี้ และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและ High Networth ร่วมงานอย่างคับคั่ง