ADS

ADS

Breaking News

ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับงานสัมมนาด้านนวัตกรรมระดับโลก SingularityU Thailand Summit พร้อมจุดประกายสังคม “การเติบโตแบบก้าวกระโดด”

ผู้นำทางธุรกิจและนวัตกรรมจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนา SingularityU Thailand Summit ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อค้นหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจโลก และชีวิตประจำวัน
จากซ้ายไปขวา: นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์เปอเรชั่น, นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน), ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายกลิน ที เดวี่ส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย, นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารดีลอยท์ ประเทศไทย, นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ผู้บริหารจาก บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
นายกลิน ที เดวี่ส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (19 มิถุนายน 2561) -  Singularity University (SU) ศูนย์รวมกลุ่มนักคิดและผู้นำด้านนวัตกรรมจากซิลิคอน วัลเลย์ ที่มุ่งให้ความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกต่างๆ ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ได้ประกาศจัดงานสัมมนาเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ SingularityU Thailand Summit 2018 โดยงานสัมมนาดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok กรุงเทพฯ
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
SingularityU Thailand Summit 2018 คือหนึ่งในกิจกรรมและโครงการที่ริเริ่มโดย บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันศักยภาพของประเทศไทยสู่การเติบโตและก้าวข้ามรูปแบบระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมในปัจจุบัน โดยงานสัมมนาฯ ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้สังคมเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับอิทธิพลของนวัตกรรมที่มีต่อศักยภาพการทำงาน แรงงาน อุตสาหกรรม และนโยบายสาธารณะ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวงกว้างด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดพื้นฐาน ซึ่งผลกระทบโดยรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนโฉมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์
นายเจฟฟรีย์ โรเจอร์ส ผู้อำนวยการด้าน Faculty Development ของ Singularity

งานสัมมนาฯ ครั้งนี้เป็นการรวบรวมกลุ่มผู้บริหารทั้งจากทางภาครัฐและผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อร่วมรับฟังผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเกี่ยวกับความสำเร็จและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเนื้อหา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อนาคตของวงการแพทย์ยุคดิจิทัล อนาคตของอุตสาหกรรมพลังงาน ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ (Cybersecurity) บล็อกเชน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่างๆ ระดับโลก นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเลือกเข้าอบรมในเวิร์คช็อปนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากดีลอยท์ (Deloitte) และ The Alchemy of Creativity ในหัวข้อ “อนาคตในโลกการทำงาน” (Future of Work) และ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) ตามลำดับ โดยงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้มอบโอกาสผู้เข้าร่วมงานในการพบปะพูดคุยกับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดศักยภาพและโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสังคมร่วมกันในอนาคตอีกด้วย
ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ จาก บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า “SingularityU Thailand Summit ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นงานนำร่องชิ้นแรกของเรา ได้ดึงดูดผู้นำด้านนวัตกรรมในภูมิภาคเข้าสู่การพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาคของเราในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนั้น เรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเข้ามาของอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงสมาร์ทโฟนที่ราคาย่อมเยา และชุมชนนักพัฒนาและนวัตกรที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดอย่างเต็มตัว แม้ว่าสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย อาจยังไม่ได้อยู่ในฐานะผู้นำของโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่การมอบเครื่องมือและการสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดจะสามารถเป็นตัวจุดประกายนวัตกรรมใหม่ๆ และชุมชนนักคิดที่จะสามารถขยายตัวไปทั่วภูมิภาคได้ นอกจากนี้ ในฐานะศูนย์กลางของเทคโนโลยีประยุกต์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีศักยภาพในการร่วมพัฒนาความยั่งยืนในระดับโลก แต่ก้าวแรกที่สำคัญ ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้คือ การจุดประกายการพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของการเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในภูมิภาค โดยจากงานสัมมนาฯ คาดว่า เราจะได้เห็นอนาคตที่เหล่าผู้นำจะได้รวมกลุ่มกันสร้างการเติบโต ทั้งในภาคส่วนของตนและกับส่วนอื่นๆ ร่วมกัน”
ปีเตอร์ ไดแมนดิส ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Singularity University กล่าวว่า “คนอาจไม่รู้สึกว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก และด้วยความรวดเร็วนี้เอง ทำให้ผู้นำอุตสาหกรรมของโลกจำเป็นที่จะต้องติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกเหล่านี้ให้ทัน เพราะการเข้าใจเพียงเทคโนโลยีของวันนี้ จะทำให้คุณช้าเกินไปสำหรับวันพรุ่งนี้”
นางโบห์ดาน่า เคซาล่า ประธานด้าน International Summits ของ Singularity University
นอกจากนี้ วิทยากรภายในงานได้กล่าวดังนี้
แมนดี้ ซิมป์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทที่ปรึกษา Cyber Toa กล่าวว่า “คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับบล็อกเชน แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับบิทคอยน์เท่านั้น บล็อกเชนอาจเป็นสิ่งที่จะพลิกโฉมธุรกรรมการเงินของคุณทั้งหมด” ทั้งนี้ บล็อกเชนทำงานในลักษณะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงฐานบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดยในขณะนี้ ได้มีธนาคารไทยหลายแห่งที่กำลังร่วมมือสร้างชุมชนบล็อกเชนในไทยเอง
วิเวียน หมิง ผู้ร่วมก่อตั้ง Socos Labs กล่าวว่า “เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ AI สามารถทำงานในลักษณะเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงเป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
ทั้งนี้ งานสัมมนา SingularityU Thailand Summit ได้รับการสนับสนุนจากหลากองค์กร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, ธนาคารไทยพาณิชย์, ทรู คอร์ปอเรชั่น, บริษัท เมืองไทย ประกัรชีวิต, ดีลอยท์ (Deloitte), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), องค์กร Young Presidents’ Organization (YPO) ประจำประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), เอสเอพี (SAP), ซิสโก (Cisco),  Mitsui Fudosan Asia (Thailand) และ บริษัท สิงห์ เวนเจอร์
ตัวอย่างรายนามผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • เดวิด โรเบิร์ตส์ รองประธานกรรมการ จาก Singularity University และหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้าน เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบอย่างก้าวกระโดด
  • จอห์น เฮเกิล ผู้ก่อตั้งและประธานร่วม Deloitte Center for the Edge
  • ดร. แดเนียล คราฟท์ ประธาน Singularity University’s Exponential Medicine และ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำ Stanford และ Harvard
  • ดร. วิเวียน หมิง กรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านประสาทวิทยาการรับรู้ของ Singularity University และนักประสาทวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎี
  • ราเมซ นาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพลังงานของ Singularity University นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักอนาคตศาสตร์ นักลงทุน Angel Investor และผู้ประพันธ์เจ้าของรางวัลมากมาย
  • แมนดี้ ซิมป์สัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านความปลอดภัยด้านข้อมูล บล็อกเชน และสกุลเงินคริปโต ของ Singularity University และประธานบริหารบริษัทที่ปรึกษา Cyber Toa
  • นาแธเนียล คาลฮูน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ Singularity University’s Global Solutions Program (GSP) และรองประธาน Global Grand Challenges
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SingularityU Thailand Summit ได้ที่ http://www.singularityuthailandsummit.org และติดตามกิจกรรมของบริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ในโอกาสต่อไป
##########
เกี่ยวกับ SINGULARITYU SUMMITS
SingularityU Summits คืองานสัมมนาระยะเวลาสองวัน ที่จัดขึ้นทั่วโลกประจำทุกปีเพื่อช่วยให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าใจว่าเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างก้าวกระโดดนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคได้อย่างไร งานสัมมนาดังกล่าวได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมและแรงบันดาลใจสำหรับชุมชนท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวัฒนธรรมท้องถิ่นของนวัตกรรม และยังเป็นโอกาสในการเน้นย้ำความสำคัญของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพ และไอเดียต่างๆ SingularityU Summits มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาอย่างหลากหลาย ทั้งประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้ประกอบการ นักลงทุน องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการศึกษา รวมถึงนักศึกษาด้านภาครัฐและเยาวชน http://singularityuglobal.org/


เกี่ยวกับ SINGULARITY UNIVERSITY
Singularity University ("SU") คือชุมชนการเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมระดับโลกซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างก้าวกระโดด เพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และเพื่อสร้างอนาคตอันอุดมสมบูรณ์สำหรับมนุษย์ทุกคน
แผนการการทำงานร่วมกันของเราส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรต่างๆ เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงและสร้างสรรค์โซลูชั่นอันล้ำหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หุ่นยนต์และชีววิทยาดิจิทัล (Digital Biology) โดยเราครอบคลุมทั้งโปรแกรมการศึกษาต่างๆ การสัมมนา เวิร์คช็อปเชิงนวัตกรรม โปรแกรมเพื่อผลักดันผู้นำองค์กรและธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ โครงการเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม รวมถึงแหล่งข่าวสารและข้อมูลออนไลน์
ชุมชนของเราครอบคลุมกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ บริษัท องค์กรพัฒนาต่างๆ รัฐบาล นักลงทุน และสถาบันการศึกษา ร่วมด้วยโครงการริเริ่มที่สามารถส่งผลกระทบมากกว่า 370 โครงการ ชุมชน SU ทำหน้าที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง การศึกษา พลังงาน อาหาร ความเจริญรุ่งเรือง น้ำ พื้นที่ ภัยพิบัติเมือง แหล่งที่พักอาศัยและการปกครอง
SU คือองค์กรที่มุ่งดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2551 โดย เรย์ เคิร์ซเวล และ ปีเตอร์ ดิอาแมนทิส พร้อมเป็นพันธมิตรร่วมกับองค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น Google, Deloitte, Genentech และ UNICEF โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ NASA Research Park ใน Silicon Valley สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ SU.org เป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook และติดตามเราได้ที่ Twitter @SingularityU


เกี่ยวกับ บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
SingularityU Thailand Summit 2018 จัดขึ้นโดย บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิตของมนุษย์ หรือปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมส่วนรวม โดย บริษัทฯ เน้นให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้เกิดการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก exponential technology ซึ่งจะมีผลกระทบกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคม และชุมชน