ADS

ADS

Breaking News

ชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) เตรียมจัดพิธีเปิดและส่งมอบ “ราชประสงค์ วอล์ก (R-Walk)” พร้อมแถลงวิสัยทัศน์และประกาศกลยุทธ์ราชประสงค์สู่การเป็น Smart District

ชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) แม่ทัพใหญ่แห่งย่านราชประสงค์ เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำย่านไลฟ์สไตล์และธุรกิจของเมืองไทย จัดพิธีเปิดและส่งมอบ “ราชประสงค์ วอล์ก - Ratchaprasong Walk (R-Walk)”  ที่สุดของโครงข่ายเส้นทางเดินลอยฟ้า 4 ทิศทาง ที่เชื่อมต่อการคมนาคมเข้ากับหลากหลายประสบการณ์ อย่างไร้รอยต่อให้กับกรุงเทพมหานคร พร้อมแถลงวิสัยทัศน์และประกาศกลยุทธ์ราชประสงค์สู่การเป็น  
Smart District  ต้นแบบแห่งย่านไลฟ์สไตล์และธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทย เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่พร้อมกัน ในวันพุธที่  27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ห้อง เกษร คริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 อาคาร เกษร ทาวเวอร์