ADS


Breaking News

“PTG” จับมือ “BAFS” ตั้งบริษัทย่อย ลุยประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน เข้าถือหุ้น 60%

“พีทีจี เอ็นเนอยี” แท็คทีม “บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ” โชว์ลงนามร่วมทุนตั้งบริษัทย่อย “บีพีทีจี” เพื่อประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน หนุนการเติบโตสดใส พร้อมลุยเปิดสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง เล็งเปิดให้บริการภายในปี 2562
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ในวันนี้บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท บีพีทีจี จำกัด สำหรับประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมันพิจิตร คลังน้ำมันนครลำปาง และสถานีสูบถ่ายน้ำมันกำแพงเพชรของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และ PTG เข้าถือหุ้น 60%
สำหรับการร่วมลงทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระบบขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับสถานีบริการ รวมถึงเป็นการเพิ่มจุดให้บริการครบวงจรแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยคาดว่าสถานีบริการน้ำมันครบวงจรทั้ง 3 แห่งนี้ จะมีให้บริการร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร้านสะดวกซื้อ Max Mart และครัวจิตรมาส เป็นต้น โดยจะมีมูลค่าการลงทุนรวมของการเปิดสถานีบริการทั้ง 3 แห่ง อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท และเบื้องต้นบริษัทฯ คาดหวังว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 8-9 ปี
“การร่วมมือกับ BAFS ในครั้งนี้ ทำให้เรามีจุดบริการครบวงจรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าบริเวณจุดจ่ายน้ำมันทางท่อ และเป็นการเพิ่มการใช้ระบบขนส่งทางท่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยเราคาดว่าระบบขนส่งทางท่อ จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบขนส่งน้ำมันให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสถานีบริการ ทั้งนี้ PTG อยากจะขอขอบคุณ BAFS ที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นใน PTG จนทำให้เกิดความสำเร็จในการร่วมทุนในวันนี้ โดยเมื่อปี 2559 ทาง BAFS ก็ให้โอกาส PTG เข้าไปถือหุ้นในบริษัทลูกอย่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ FPT โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (PTGLG) ในสัดส่วน 9.55%” นายพิทักษ์ กล่าว
ด้านหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS กล่าวอีกว่า วันนี้รู้สึกยินดีมาก เพราะบริษัทได้มีการลงนามร่วมทุนกับ PTG เพื่อตั้งบริษัทร่วมทุน “BPTG เพื่อทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันใน brand PT บนที่ดิน ที่จัดซื้อสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ ของ BAFS Group ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ที่ดินด้านหน้าสถานีเพิ่มแรงดัน ที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่ดินด้านหน้าคลังน้ำมัน ที่จังหวัดพิจิตรและลำปาง
อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานที่ BAFS Group มีความตั้งใจอย่างมาก เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขนส่งน้ำมันทางอื่น ทำให้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง
ขณะที่บริษัทฯยังมีการวางแผนจะพัฒนาที่ดินทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นจุดพักรถ เนื่องจากที่ดินบริเวณที่ตั้งคลังน้ำมันจังหวัดพิจิตร เป็นที่ดินติดทางหลวงสายรอง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นจุดพักรถให้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกน้ำมัน โดยมีการให้บริการที่พัก สถานที่อาบน้ำ สถานที่พักผ่อน อาหาร ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ส่วนที่ดินบริเวณสถานีสูบถ่ายน้ำมัน จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ติดกับทางหลวงหมายเลข 1 สามารถพัฒนาให้เป็นจุดอำนวยความสะดวก ให้บริการกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดเล็กได้

“เรารู้สึกยินดีอย่างมาก เพราะ BAFS ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ PTG เพื่อก่อตั้งบริษัท BPTG ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มที่ดีในการสร้างโอกาสในอนาคต และยังสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่มีการสนับสนุนการขนส่งทางท่อ เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กล่าว