ADS


Breaking News

“PTG” จับมือ “BAFS” ลงนามร่วมทุนตั้งบริษัทย่อย “BPTG” ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

ลงนาม นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  นายรังสรรค์ พวงปราง (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมกับ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร   นายประกอบเกียรติ นินนาท (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุน ระหว่าง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งบริษัทย่อย “BPTG เพื่อประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมันพิจิตร คลังน้ำมันนครลำปาง และสถานีสูบถ่ายน้ำมันกำแพงเพชรของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และ PTG เข้าถือหุ้น 60%บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ชั้น 45 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้