ADS


Breaking News

งานแถลงข่าว “มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 ตอน โลกนี้คือห้องเรียน”

เพจพาลูกเที่ยวดะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 ตอน โลกนี้คือห้องเรียน” เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี ให้เด็กๆ รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติ และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้เด็กเยาวชน พ่อแม่ และผู้ปกครอง ที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วม โดยหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แข็งแรงผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานพบคู่แม่ลูก โบว์-แวนดา และ น้องมะลิ สหวงษ์ ที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยว ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์