ADS


Breaking News

เมเจอร์ ร่วมกับ มาม่า เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน พาน้องๆโรงเรียนคลองปลัดเปรียงตะลุกโลกดึกดำบรรพ์ยุคจูราสสิกเสมือนจริงเป็นรอบแรก ในงาน Major-Mama present Jurassic Expo 2018: SAVE DINOSAURS

นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้น้องๆจากโรงเรียนคลองปลัดเปรียง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 131 คน เข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนพร้อมสนุกสนาน และตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆภายในงาน Major-Mama present Jurassic Expo 2018: SAVE DINOSAURS พร้อมชมภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World : Fallen Kingdom ในโรงภาพยนตร์โคโดโม คิดส์ ซีนีมา เมกา ซีนีเพล็กซ์ โดยมี เมพิชชา จันทร์ศรีธัญโกส ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา