ADS


Breaking News

ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Tuner

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Tuner โปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย แอปพลิเคชั่นแรกของโลก ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสืบสานและรักษามาตรฐานเสียงของเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้านให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป และเป็นการนำศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างแท้จริง พร้อมพัฒนารูปแบบการผลิตเครื่องดนตรีไทยต้นแบบ ด้วยระบบดิจิตอลเป็นครั้งแรก โดยจะนำเครื่องดนตรีไทยต้นแบบที่ผลิตได้มาโชว์ภายในงาน รวมทั้งสาธิตการใช้งานและพูดคุยถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น Thai Tuner โดยมี อ.ทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย-คีตศิลป์ และภาคีเครือข่ายมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย