ADS


Breaking News

กระทรวง พม.เตรียมเปิดตัวศูนย์รับบริจาค

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เตรียมเปิดตัวศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”  ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 -16.30 น โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ
     โครงการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า "เราจัดสรรของบริจาคตรงกับความต้องการของผู้ให้และผู้รับ ติดต่อศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 02-6596271-3