ADS


Breaking News

อ.ต.ก. จัดงาน "โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม สินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมงาน "โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2561 รวม 6 วัน ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อขับเคลื่อน ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกร หันมาทำการเกษตรเชิงคุณภาพ และปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้านาทีทอง ราคาพิเศษ ทุกวัน มีกิจกรรมสาธิตต่างๆการแสดงดนตรีและการแจกผลิตภัณฑ์แปรรูป ชวนชิมฟรี
          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ