ADS

ADS

Breaking News

ต้อนรับสมาชิกใหม่

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สันต์ศิริ ศรมณี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลเปาโล , คุณอัฐ ทองแตง (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือรพ.พญาไท-เปาโล , คุณอิทธิ ทองแตง (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เครือรพ.พญาไท-เปาโล , นายแพทย์ปานกิตติ์ ศิริพูล  (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ.รพ.เปาโล พระประแดง และ คุณสมเกียรติ สภาสกุลวนิช  (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริษัทโรงพยาบาลเปาโลพระประแดง จำกัด แถลงข่าวงานเปิดตัว โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โดยมี คุณกมล เชียงวงค์  (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ ร่วมงานด้วย ณ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

     เครือโรงพยาบาลเปาโล เปิดตัว โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง อย่างเป็นทางการ โดยมี คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือ รพ.พญาไท-เปาโล , คุณอิทธิ ทองแตง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เครือ รพ.พญาไท-เปาโล เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าวงานเปิดตัว

     โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ Healthcare Accreditation (HA) มีขนาด 60 เตียง ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการดูแลรักษาที่ครบครัน ในราคาที่เข้าถึงได้ ตามมาตรฐานของเครือโรงพยาบาลเปาโล ซึ่งมีบุคคลากรทางการแพทย์ในหลายสาขา พร้อมทีมพยาบาลผู้ชำนาญงาน ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด