ADS


Breaking News

วิธีตั้งเป้าหมายและให้รางวัลตัวเอง เมื่อคุณเจอปัญหาการเลิกบุหรี่ กิจกรรม “MAY…I Quit Smoking” โดยจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ร่วมสนับสนุนให้ผู้สูบเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จต้อนรับวันงดสูบบุหรี่โลก

บรรยายภาพ
คุณกมลศักดิ์ จุฑาพรมณี (ซ้ายสุด)  ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจร้านยาและอีคอมเมิร์ซของ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  คุณมลฤดี เลิศอุทัย (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์และซัพพลายเชน บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวกิจกรรม “MAY…I Quit Smoking” ร่วมสนับสนุนให้ผู้สูบเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จในเดือนพฤษภาคม ต้อนรับวันงดสูบบุหรี่โลก
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  เปิดตัวกิจกรรม “MAY…I Quit Smoking” กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เริ่มก้าวแรกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ตลอดเดือนพฤษภาคม ในโอกาสของวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีพันธมิตรหลักอย่างบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Quit Smoking รวมพลังช่วยคุณเลิกบุหรี่” ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การอนามัยโลก(WHO) และบริษัท I.M.S Health Inc. พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ 11 ล้านคน ซึ่งกว่า 4 ล้านคนมีความมุ่งมั่นต้องการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจัง โดย 89 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ใช้วิธีหักดิบ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้วิธีหักดิบเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ

คุณกมลศักดิ์ จุฑาพรมณี ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจร้านยาและอีคอมเมิร์ซของ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  กล่าวว่า แคมเปญ “Quit Smoking รวมพลังช่วยคุณเลิกบุหรี่” ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการกระตุ้นให้คนเลิกสูบบุหรี่ โดยการให้คำแนะนำจากเภสัชกรมืออาชีพประจำร้านบู๊ทส์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในปีนี้ เรามีความยินดีที่จะสานต่อความร่วมมืออันดีกับร้านบู๊ทส์ และเปิดตัวกิจกรรม “MAY…I Quit Smoking”  เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนและความช่วยเหลือตลอดเส้นทางการเลิกบุหรี่จากเภสัชกร
MAY…I Quit Smoking ต้องการให้นักสูบสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ในระยะเวลาหนึ่งเดือน กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นก้าวแรกในการงดการสูบบุหรี่และมีความสุขกับความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จากการศึกษาพบว่าอาทิตย์แรกเป็นอาทิตย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งถ้าผู้สูบสามารถผ่านอาทิตย์แรกไปได้โดยไม่กลับไปสูบอีกร่วมกับการมีแบบแผนการเลิกบุหรี่ที่ชัดเจน จะทำให้โอกาสการเลิกบุหรี่สำเร็จได้ถึง 9 เท่า3” คุณกมลศักดิ์ กล่าว
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  จำกัด (ไทย) และบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ ผู้ที่ตั้งใจเลิกบุหรี่จะได้รับสมุดคู่มือเลิกบุหรี่ พร้อมปรึกษาเรื่องยาที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกรมืออาชีพ ในร้านบู๊ทส์ทั้ง 281 สาขา ทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสื่อให้ความรู้และช่องทางการรับคำปรึกษาที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยสนับสนุนให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  ผู้สูบบุหรี่ยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.th.boots.com/quitsmoking       หรือสอบถามสถานที่ตั้งร้านเพื่อเข้ารับคำปรึกษาที่ คอลเซ็นเตอร์เบอร์โทรศัพท์ 02-269-9599  

ผู้ร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่โดยการแอด QR โค้ด :
http://chart.apis.google.com/chart?chs=200x200&cht=qr&chld=L|0&chl=http%3A%2F%2Fwww.th.boots.com%2Fquitsmoking
การเลิกบุหรี่สามารถทำได้ 2 วิธี  วิธีแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กระตุ้นความอยากสูบบุหรี่ และวิธีทางการแพทย์ เช่น การใช้ยา การใช้นิโคตินทดแทน หากผู้ที่พยายามจะเลิกบุหรี่ปฏิบัติตามสองวิธีนี้ควบคู่กัน มีความเป็นไปได้สูงว่าจะสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

เพราะการเลิกบุหรี่เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีในการเลิกที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่  คุณท้อแท้และหมดกำลังใจ ถ้าคุณกำหนดขั้นตอนและให้รางวัลตนเอง คุณมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ มาดูว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร!
การเขียนเป้าหมายและให้รางวัลตัวเอง
  • เขียนเหตุผลที่ทำให้คุณอยากเลิกบุหรี่
ลิสต์เหตุผลต่างๆ และวางไว้หรือติดไว้ในที่ที่คุณจะเห็นบ่อยๆ  การทำเช่นนี้จะให้ให้คุณผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากในการเลิกบุหรี่ไปได้ เช่น เมื่อคุณเพลี่ยงพล้ำสูบบุหรี่ไปแล้ว
  • ตั้งเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน แล้วเขียนใส่กระดาษ
การมีสัญญาทางกายภาพกับตนเองเช่นนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองมากขึ้น
  • ติดตามความก้าวหน้าบนปฏิทิน
แทนที่จะคอยนับถอยหลังสู่ความสำเร็จ ให้คุณนับว่าคุณเลิกบุหรี่สำเร็จมาแล้วกี่วัน สร้างปฏิทินของคุณและทำเครื่องหมายลงในแต่ละวันที่คุณสามารถงดบุหรี่ได้ จำนวนเครื่องหมายที่เราติ้กลงไปบนปฏิทินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนวันที่เราได้ทำการงดบุหรี่  เวลาเรารู้สึกว่าเรากำลังจะหมดความอดทนในการควบคุมตนเอง การทำแบบนี้จะคอยเตือนว่าคุณต่อสู้กับความลำบากและคุณมาได้ไกลแล้วแค่ไหน
  • ให้รางวัลตัวเองบ้าง
ให้รางวัลตนเองเสมอเมื่อเราทำสำเร็จแต่ละเป้าหมายที่ตั้งไว้  ให้รางวัลที่มีคุณค่ากับตนเอง เช่นการซื้อของขวัญที่ตนอยากได้มานานแล้ว การสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส หรือจัดดินเนอร์ปาร์ตี้เล็กๆ เพื่อฉลองให้กับความสำเร็จของคุณ

[1] Source: National Statistics Office, 2014; WHO Report, 2014; Calculated from IMS data
[3] Source: P.Tonnesen et. Al, Eur Respir J 1999: 236-246