ADS

ADS

Breaking News

งานแสดงสินค้าและการประชุมเชิงวิชาการ Labelexpo Southeast Asia 2018

     จากภาวะเศรษฐกิจอาเซียนได้มีแนวโน้มขยายตัวอย่างสูง ประกอบกับภูมิภาคนี้มีประชากรกว่า 646 ล้านคน ความหลากหลายและพลวัตรทางเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน การลงทุนภายในประเทศที่สูงขึ้น มีการเติบโตของอุตสาหกรรมงานพิมพ์ฉลากราว 6-7% “ทาร์ซัส กรุ๊ป” ผู้จัดงานแสดงด้านการพิมพ์ระดับโลก เล็งเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการพิมพ์และพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ผนึกกำลัง “เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส” ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมเชิงวิชาการ Labelexpo Southeast Asia 2018 วันที่ 10 – 12 พ.ค. 2561 ณ ไบเทค บางนา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และ สมาคมการพิมพ์ สกรีนไทย หรือ TSGA
     ทั้งนี้จะมีการเปิดงาน แสดงสินค้าและการประชุมเชิงวิชาการ Labelexpo Southeast Asia 2018 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00น.-10.30น. ณ ห้องโถง ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) โดยมี Mr.David Aitken กรรมการผู้จัดการ เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด, นางลิซ่า มิลเบิร์น กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Tarsus, นางสาวประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ ประธานสมาคมสกรีนภาพและภาพพิมพ์ไทย (TSGA), นาง นิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมเปิดงาน พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษโดยกระทรวงอุตสาหกรรม