ADS


Breaking News

กทม.ชวน “รักษ์โลก ลดพลาสติก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก” ชูคำขวัญ “ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้ (If you can’t reuse it, refuse it)

พร้อมร่วมมือกับองค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

จัดกิจกรรมในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

     วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2018) โดยมีผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ร่วมแถลงถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิล์ด
     เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันลดปริมาณขยะโดยเฉพาะลดการใช้พลาสติก ในปัจจุบันพบว่า ปริมาณขยะที่เป็นพลาสติก โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80,000,000 ชิ้นต่อวัน จนทำให้เกิดปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะแบบฝังกลบ ซึ่งมีระยะเวลาการย่อยสลายได้ช้า รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
     ปีนี้ UNEP ประกาศแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Beat Plastic Pollution” หรือ “รักษ์โลก ลดพลาสติก” ใช้คำขวัญ “ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้ (If you can’t reuse it, refuse it) กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานภาคี ลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง มีการเสวนา “ขยะ! คิดก่อนทิ้ง ทิ้งแล้วไปไหน” “รักษ์โลก ลดพลาสติก” “เลิกพลาสติก แล้วใช้อะไรแทน” และ 6 กลุ่มเขตร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันที่  27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายนนี้
นอกจากนี้ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สอดคล้องกับหัวข้อการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2018 คือ “รักษ์โลก ลดพลาสติก” โดยวันที่ 27 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลบางขุนเทียนและร่วมกันปลูกป่าชายเลน วันที่ 28 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนวันที่ 30 พฤษภาคม กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกและกลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดกิจกรรมเก็บขยะคลองลาดพร้าว ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยกันลดขยะพลาสติก ปฏิเสธรับถุงพลาสติกจากการซื้อสินค้า หรือหากใช้ถุงพลาสติก ควรทิ้งลงถังที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ เพื่อกรุงเทพมหานครจะนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
​    รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันที่ 5  มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2018) ซึ่ง UN ได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ทั่วโลกตระหนัก และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับปัญหานี้ ซึ่งปัจจุบันมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยประชากรในกรุงเทพฯ 10 ล้านคน มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย คนละ 8 ใบ / วัน ทุกวันนี้มีขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบ / วัน นอกจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นปัญหากับสุขภาพโดยตรงที่จะได้รับสารปนเปื้อน ขยะพลาสติกยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บางส่วนถูกทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง อุดตันท่อระบายน้ำเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วม เป็นปัญหาในการย่อยสลาย ในการทำลายพลาสติก 1 ชิ้น ใช้เวลา 450 วัน หากใช้เงินในการทำลายด้วยการฝังกลบ 700 บาท/ 1 ตัน เผาทำลาย 1,000 บาท/ 1 ตัน หากเราไม่ตระหนักกับปัญหานี้ ในอนาคตจะเกิดปัญหาสภาพอากาศและมลพิษทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราทุกคน กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชน สร้างวินัยกับตนเอง “เราเปลี่ยน กรุงเทพฯ เปลี่ยน: We Change, Bangkok Change” เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากการซื้อสินค้าวันละใบ จะช่วยลดขยะพลาสติกได้หลายล้านใบ และทิ้งลงถังที่กทม.จัดให้ ขยะพลาสติกจะลดลง โดย กทม.จะนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป