ADS


Breaking News

สสว. จัดเต็ม “SME Online 2018” ต่อเนื่องปี 2 สร้างยอดขายออนไลน์กว่า 650 ล้านบาท E-marketplace ชั้นนำร่วมงานตรึม

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  (ที่ 3 จากขวา) และหน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME หรือ ‘SME ONLINE by OSMEP’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส่งเสริม SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 650 ล้านบาท รวมถึงส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนและทันต่อเกมการแข่งขันในตลาดโลกได้ พร้อมดีเดย์ แคมเปญ “SME 1 Baht” 1 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561