ADS


Breaking News

PTG การันตีมาตรฐาน “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสถานี  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน  ได้เข้าตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เข้าร่วมโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" และมอบ ป้ายโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"  เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาบางบัวทอง4 เมื่อเร็ว ๆ นี้