ADS


Breaking News

ทอดผ้าป่าสามัคคี

     เชิญร่วมรับเสด็จฯและร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างวัดฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมตตาประทานพร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12.39 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0910935555 (คุณ ชยุต)