ADS


Breaking News

“PTG” เปิดคลังน้ำมันแห่งใหม่ จ.สุรินทร์ รองรับการขยายตัว"อีสานใต้"

เปิดคลังแห่งใหม่นายวริวงศ์ พราหมณพันธุ์ (คนที่ 7 จากขวา) ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมัน สาขาสุรินทร์ พร้อมทีมงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมงานเปิดคลังน้ำมันพีทีแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ 165 หมู่ 6 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นคลังน้ำมันแห่งที่ 11 ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวไปยังแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ "อีสานใต้" โดยจะช่วยเพิ่มการบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมากยิ่งขึ้น ณ คลังน้ำมันพีทีจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้